Lời chào của CEO
Chào mừng đến với trang chủ của ROL VINA.
ROL là từ viết tắt của Root Of Life sciences mang ý nghĩa là bộ rễ, nguồn gốc của tất cả khoa học tiếp cận với đời sống hằng ngày. Chúng tôi đại diện cho những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất từ linh kiện nhỏ nhất là hạt nhân của sản phẩm cho tới thành phẩm, không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và phân phối đơn thuần, chúng tôi còn cung cấp cả LIFE-TIME CARE SERVICE (Dịch vụ chăm sóc trọn đời).
Định hướng phát triển của doanh nghiệp chúng tôi là trở thành một doanh nghiệp luôn luôn tiến lên, đổi mới không ngừng nghỉ, có mặt tại bất cứ nơi đâu, phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thế kỷ 21 với tinh thần phấn đấu tăng trưởng không ngừng.
CEO