Lịch sử
2021
Năm 2021 Đang trong quá trình phát triển không ngừng
2021
2020
Năm 2020 Cung cấp chất bán dẫn nhiệt điện, mô-đun, lò sưởi kim loại LIVING CARE
2020
2019
Năm 2019 Thành lập
2019