Tư vấn
Chi tiết về chính sách thu thập thông tin cá nhân

Công ty cổ phần ROL VINA Co., Ltd. thu thập các thông tin tối thiểu như sau để phản hồi nhanh chóng và thuận tiện trong việc xử lý các thắc mắc của khách hàng, theo đó cần thực hiện thủ tục đồng ý dưới đây.

1. Các mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập
- Các mục thu thập thông tin cá nhân: tên, thông tin liên hệ, địa chỉ email, v.v.
- Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: Thông qua trang chủ

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
- Tiếp cận các mục tư vấn sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
- Thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân: Lưu giữ và sử dụng theo chính sách xử lý thông tin cá nhân và chính sách truy cập, thông tin cá nhân được thu thập với sự đồng ý của người dùng.
ROL VINA thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, đảm bảo xử lý thông tin cá nhân một cách an toàn.
Các mục thu thập: Tên, tên công ty, thông tin liên hệ, e-mail
Mục đích thu thập: Tiếp nhận hỏi đáp và tư vấn
Thời gian lưu giữ: 5 năm